Strona Główna 
 Strona Główna
 Komunikat
 

Informujemy że, Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (adres Spółki: 24-100 Puławy, ulica Dęblińska 7, REGON 000616310, NIP 7160001874) zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000300196, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 16.10.2015 r. przyjęto Uchwałę o likwidacji Spółki.

Jednocześnie, na w/w Zgromadzeniu podjęto Uchwałę nr 2 o powołaniu Spółki o nazwie "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji"

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.09.2015r. zawiesza kursowanie autobusu relacji Lublin - Łodź godz. 05:30
oraz Łódź - Lublin godz. 12:20

 
   
 Ogłoszenie
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 31.08.2015 zawiesza kursowanie autobusu relacji Warszawa Zach. - Toruń z godz. 13.45
oraz od dnia 01.09.2015 kurs z godz. 7:10 relacji Toruń -Warszawa

 
   
 Komunikat
 

PKS w Puławach Sp. z o.o. od dnia 01.06.2015 uruchamia sprzedaż internetową biletów jednorazowych na trasach:

Tomaszów Lubeski -Lublin -Wrocław -Kłodzko i z powrotem
oraz
Warszawa Zach.- Płońsk -Toruń i z powrotemDostęp do sprzedaży biletów on-line: e-podroznik.plZapraszamy do korzystania z usługi.

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. sprzeda w drodze negocjacji z Zarządem część Dworca Autobusowego w Rykach, przy ul. Warszawskiej 7/9.

Ogłoszenie
Dodatkowe informacje o działce 4629-7
Decyzja
Mapa podziału nieruchomości
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki
Przeznaczenie działki 4629/7 w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Ryki

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza nieograniczony przetarg ustny (LICYTACJĘ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 9 w Puławach

Ogłoszenie
Regulamin
Wypis z Rejestru Gruntów
Mapa

 
   
 Komunikat
 

Proponujemy Państwu ekspozycję reklam na zewnętrznych powierzchniach autobusow. To najbardziej mobilna i skuteczna forma reklamy, docierająca do szerokiego spektrum odbiorców. Przez większość część doby znajduje się w ruchu.

Cennik

 
   
 Komunikat
 

Informujemy, iż na mocy postanowień ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dniem 1 marca 2008 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Puławach w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 7, 24-100 Puławy zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300196. Spółka z mocy prawa wstąpiła w prawa i obowiązki dotychczasowego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Puławach (sukcesja generalna). Nadmieniamy, iż numer identyfikacji podatkowej nie uległ zmianie (716-000-18-74).

 
   
 Telefoniczna Rezerwacja Biletów
 

PKS w Puławach Sp. z o.o. uruchomiło Telefoniczną Rezerwację Biletów na linii Tomaszów Lub. - Kłodzko

Zadzwoń 081 886 86 10

 
   
 Druki do pobrania
 

Druk wynajmu autokaru
Druk wynajmu autokaru


Druk zamówienia na bilet miesięczny
Druk zamówienia na bilet miesięczny

 
   
 
 
Strona Głównae-mailMapa Serwisu
Š PKS w Puławach Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. created by M.P. Video Studio