Strona Główna 
 Strona Główna
 
 Komunikat
 

Informujemy, że zdniem 6 grudnia 2014r. zawieszamy do odwołania kursy Lublin -Łódź z godz. 5:30 oraz Łodź-Lublin 12:20.

Za utrudnienia w podróży zainteresowanych przepraszamy.

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na finansowanie leasingiem operacyjnym zakupu 5 sztuk nowych ciągników siodłowych.

Ogłoszenie
Wniosek
Odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS)
Bilans przedsiębiorstwa na dzień 31.12.2013
Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
Bilans przedsiębiorstwa na dzień 30.06.2014r.
Wynajmy
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. sprzeda w drodze negocjacji z Zarządem część Dworca Autobusowego w Rykach, przy ul. Warszawskiej 7/9.

Ogłoszenie
Dodatkowe informacje o działce 4629-7
Decyzja
Mapa podziału nieruchomości
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki
Przeznaczenie działki 4629/7 w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Ryki

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na zakup ciągników siodłowych.

Ogłoszenie
SIWZ
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza nieograniczony przetarg ustny (LICYTACJĘ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 9 w Puławach

Ogłoszenie
Regulamin
Wypis z Rejestru Gruntów
Mapa

 
   
 Komunikat
 

Proponujemy Państwu ekspozycję reklam na zewnętrznych powierzchniach autobusow. To najbardziej mobilna i skuteczna forma reklamy, docierająca do szerokiego spektrum odbiorców. Przez większość część doby znajduje się w ruchu.

Cennik

 
   
 Komunikat
 

Informujemy, iż na mocy postanowień ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dniem 1 marca 2008 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Puławach w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 7, 24-100 Puławy zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300196. Spółka z mocy prawa wstąpiła w prawa i obowiązki dotychczasowego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Puławach (sukcesja generalna). Nadmieniamy, iż numer identyfikacji podatkowej nie uległ zmianie (716-000-18-74).

 
   
 Telefoniczna Rezerwacja Biletów
 

PKS w Puławach Sp. z o.o. uruchomiło Telefoniczną Rezerwację Biletów na linii Tomaszów Lub. - Kłodzko

Zadzwoń 081 886 86 10

 
   
 Druki do pobrania
 

Druk wynajmu autokaru
Druk wynajmu autokaru


Druk zamówienia na bilet miesięczny
Druk zamówienia na bilet miesięczny

 
   
 
 
Strona Głównae-mailMapa Serwisu
Š PKS w Puławach Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. created by M.P. Video Studio